Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 26.07.2022

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Hăbășescu și Asociații S.C.A. (Societate Civilă de Avocatură), competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor.

Hăbășescu și Asociații SCA este o Societate Civilă Profesională de Avocatură, înființată prin Decizia nr. 100/11.01.2022 a Baroului București, de către avocați din cadrul Baroului București, Uniunea Națională a Avocaților din România. Este înregistrată fiscal având codul fiscal: RO45529061, având sediul în Mun. București, Str. Polonă nr. 55, et. 1, ap. 3, Biroul A. Verificarea calității de avocat se poate realiza prin accesarea site-lui public: https://www.baroul-bucuresti.ro/avocati/6891/habasescu-asociatii

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează Website-ul nostru („dumneavoastră„, „utilizator„), și Hăbășescu și Asociații S.C.A. Înainte de a utiliza Website-ul, va trebui să acceptați, în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Website-ul numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Website-ul. În cazul în care utilizați Website-ul în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Website și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

  1. WEBSITE-UL

Tot conținutul pus la dispoziție pe Website în orice formă este doar în scop informativ. Conținutul nu este și nu ar trebui să fie considerat drept consultanță juridică. Nu trebuie să vă bazați pe aceste informații sau să luați ori să nu luați nicio măsură, pe baza acestori informații. Nu ignorați niciodată sfatul juridic profesional și nici nu întârziați să solicitați consiliere juridică referitor la ce ați citit pe site.

  1. RELAȚIA AVOCAT-CLIENT STRICT ÎN LIMITELE LEGII

Prezentarea informațiilor pe site, utilizarea lor de către dumneavoastră nu stabilește o relație avocat-client între dvs. și noi. Informațiile transmsie prin email, în afara unui contract de asistențe juridică semnat de către părți, nu vor fi neapărat tratate ca privilegiate sau confidențiale. Nu transmiteți informații confidențiale cu privire la orice aspecte juridice actuale sau potențiale, cu excepția cazului în care aveți o declarație scrisă care să confirme angajamentul nostru către dvs. în calitate de avocat.

  1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de către noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate („Conținutul„) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Veți utiliza Website-ul și Conținutul acestuia exclusiv în scopul informării. Pentru claritate, nu este permisă:

  • utilizarea Website-ului sau a conținutului, în afara scopurilor permise;
  • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
  • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului;
  • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Website-ului sau al Conținutului;
  • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Website sau în Conținut;

Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Hăbășescu și Asociații S.C.A., este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Hăbășescu și Asociații S.C.A., nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreun drept asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

  1. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Hăbășescu și Asociații S.C.A. și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele judiciare de timbru și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Website-ului; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu accesul sau utilizarea Website-ului.

  1. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Website-ului se realizează pe propria dumneavoastră răspundere și că riscul privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este al dumneavoastră. Website-ul este furnizat „ca atare” și „așa cum este„. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind

Call Now Button