Servicii

SCA Hăbășescu și Asociații

Servicii

Vă punem la dispoziție următoarele servicii:

Hăbășescu și Asociatii S.C.A. oferă clienților servicii de consultanță juridică precum şi de asistență şi reprezentarea în materie litigioasă în fața instanțelor de judecată de orice grad în următoarele domenii:

 • Drept civil;
 • Dreptul familiei (divort, partaj, exercitarea custodiei minorilor etc.);
 • Dreptul muncii și siguranței sociale (litigii de muncă, cercetare disciplinară, recalculare pensii etc.);
 • Drept administrativ și fiscal (litigii de contencios administrativ, litigii de contencios fiscal, atât în procedură administrativă prealabilă, cât și în procedură contecioasă judiciară);
 • Dreptul penal (asistare și reprezentare client atât în faza de cercetare și urmărire penală, cât și în etapa de judecată);
 • Recuperări creanțe;
 • Asigurăm servicii juridice și în faza executării silite a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii;
 • Drept societar (înființări, modificări, vânzare - achiziții participații, fuziuni/divizări, transfer de activitate, dizolvare și lichidare etc.);
 • Asociații și fundații: (înființări, modificări acte, lichidări);
 • Redactare de acte cu caracter juridic și asistență juridica în faza premergătoare încheierii acestora precum și ulterior, în cursul executării contractelor (contract de închiriere, mandat, folosință, schimb etc.);
 • Consultanță în tranzacții imobiliare, due diligence pentru achiziția imobilelor;
 • Consultanță in domeniul proprietății intelectuală (inregistrare mărci, prelungiri, modificări etc.);
 • Imigrări/Cetățenie (Asistăm juridic clienții pentru obținere avize de muncă, reîntregirea familiei, vize, permise de ședere, dobândirea/redobandirea cetățeniei române);
Call Now Button